Stupeň utajenia je spôsob, akým skartovačka zoskartuje vložený materiál. Čím vyššiu ochranu dát pri skartácii skartovačka ponúka, tým menšie kúsky papiera z nej vychádzajú. Kapacita skartácie udáva, koľko hárkov papiera je skartovačka schopná naraz skartovať. Rýchlosť skartácie vyjadruje, za akú dobu je skartovačka schopná spracovať určité množstvo papiera, ktorý doPokračovať V Čítaní

Režim DFU znamená režim Aktualizácia firmvéru zariadenia,stav, v ktorom môžete nechať svoje zariadenie komunikovať s iTunes bez načítania operačného systému iPhone alebo zavádzača. 1. iPhone 8 a iPhone eight Plus sú odolné voči striekajúcej vode a prachu a testované v laboratórnych podmienkach podľa IEC 60529 IP 67. Znečistenie, vodná aPokračovať V Čítaní