PEACH Micro Skartovačka Krížový Rez PS600

Stupeň utajenia je spôsob, akým skartovačka zoskartuje vložený materiál. Čím vyššiu ochranu dát pri skartácii skartovačka ponúka, tým menšie kúsky papiera z nej vychádzajú. Kapacita skartácie udáva, koľko hárkov papiera je skartovačka schopná naraz skartovať. Rýchlosť skartácie vyjadruje, za akú dobu je skartovačka schopná spracovať určité množstvo papiera, ktorý do nej za sebou postupne vložíme.

Ak skartujete menšie množstvo papiera naraz, bude vám stačiť skartovačka s objemom koša do 10 l. Na skartovanie väčšieho množstva papiera odporúčame objem koša 20 l a viac.

Čím vyššiu ochranu dát pri skartácii skartovačka ponúka, tým menšie kúsky papiera z nej vychádzajú. Kapacita skartácie udáva, koľko hárkov papiera je skartovačka schopná naraz skartovať. Rýchlosť skartácie vyjadruje, za akú dobu je skartovačka schopná spracovať určité množstvo papiera, ktorý do nej za sebou postupne vložíme. Ak skartujete menšie množstvo papiera naraz, bude vám stačiť skartovačka s objemom koša do 10 l. Na skartovanie väčšieho množstva papiera odporúčame objem koša 20 l a viac.

Čím vyššiu ochranu dát pri skartácii skartovačka ponúka, tým menšie kúsky papiera z nej vychádzajú.

Kapacita skartácie udáva, koľko hárkov papiera je skartovačka schopná naraz skartovať. Rýchlosť skartácie vyjadruje, za akú dobu je skartovačka schopná spracovať určité množstvo papiera, ktorý do nej za sebou postupne vložíme. Ak skartujete menšie množstvo papiera naraz, bude vám stačiť skartovačka s objemom koša do 10 l. Na skartovanie väčšieho množstva papiera odporúčame objem koša 20 l a viac.